Poging 1

Poging 1: Warmtebron is een metalen staaf, verwarmd door contact met verhit water
We vullen het bassin met de benodigde hoeveelheid water, vervolgens plaatsen we het verwarmingselement in het water en beginnen dit te verwarmen. Wanneer het water op de correcte temperatuur is brengen we het metaal in het water in zodanig dat de klei ver genoeg boven het water blijft. Vervolgens doen onze metingen voor de nul-waarden.
Poging 2: warmtebron is een 12V halogeenlampje
De warmtebron die moet instaan voor de verwarming van de klei wordt is aangepast naar een 12V halogeenlampje dat volledig in de bodem van de kleiblok ingebracht werd.
Voor beide pogingen: We nemen een kubus met het benodigde volume van de klei (10 cm X 10 cm X 10 cm) en plaatsen de warmtebron 1 cm diep in de bodem van het kleiblok. Aan de zijkant van het kleiblok plaatsen we 3 thermometers op gelijke afstand van elkaar.
Van zodra de warming start lezen we periodiek – om de 10 min – de temperatuur af op elk van de thermometers noteren die. Van zodra de temperatuur die op een thermometer afgelezen wordt gelijk blijft veronderstellen we dat een stabiele geleidingsflux bereikt is en kunnen we het experiment stoppen

x

Hi!
I'm Dora

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out
x

Hi!
I'm Barry!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out